Exoto modèles

Exoto Ferrari 156 F1 sharknose #4 Phil Hill, GPC97203

Exoto Ferrari 156 F1 sharknose #4 Phil Hill, GPC97203Exoto Ferrari 156 F1 sharknose #4 von Trips, GPC97204ECC

Exoto Ferrari 156 F1 sharknose #4 von Trips, GPC97204ECCExoto Ferrari Tipo 500 F2 Short Nose, GPC97195B

Exoto Ferrari Tipo 500 F2 Short Nose, GPC97195B